SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Archive for maart, 2020

Standpunt Novag – UWVA m.b.t. werkwijze verzekeringsartsen UWV

Posted on: No Comments

Via onderstaande link kunt u kennisnemen van het standpunt van Novag – UWVA, de vakvereniging van de verzekeringsartsen bij het UWV.

In de kern komt het erop neer dat de verzekeringsartsen wordt gevraagd om: “Samengevat is het geen oplossing om nu op onzorgvuldige wijze beoordelingen uit te voeren. Waar het kan beoordeelt u op basis van de stukken/telefonisch contact. Echter, waar het niet kan, en de ervaring leert dat dit in de Meerderheid van de gevallen zo is, moet er op een later tijdstip een spreekuurcontact gepland worden en moet UWV voorschotten gaan verstrekken.

COVID-19 – NOVAG nieuwsflash maart 2020

Nieuwe beroepsziekte op komst: ASTDCCDS_20 ??

Posted on: No Comments

Aan het begin van de derde week van thuisquarantaine effe een evaluatie opgemaakt met daarbij een poging de toekomstige ontwikkelingen i.v.m. de repatriëring – terug van thuiswerken naar kantoor – te beschouwen. Na twee weken thuiswerken is inmiddels bij velen het  Acute Systematische Thuiswerk Dissociatieve Compulsieve Corotinaire Disculperatieve Syndroom (ASTDCCDS_20) gediagnosticeerd. Omdat er een verdere uitbraak wordt gevreesd hebben de wijzen uit het Oosten voor werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen een protocol bedacht.

Werkgevers & Arbodiensten
Onderschat klachten van thuiswerkende en mogelijk naar het werk terugkerende medewerkers niet. Houdt een vinger aan de pols in beide situaties en let vooral op de symptomen die op problemen duiden. Bij aanpassings- en/of aanpassingsklachten voortkomend uit opgekropte frustraties als gevolg van kotersterreur adviseren wij u de medewerker desnoods onder gepaste dwang of drang naar de bedrijfsarts te verwijzen als die überhaupt nog beschikbaar is.

Bedrijfsartsen
Om tot de diagnose ASTDCCDS_20 te geraken is het van belang het dagverhaal van de patiënt goed in kaart brengt en van daaruit de patiënt adviseert v.w.b. het thuiswerken en de onvermijdelijke terugkeer naar de werkplek van de werkgever (het repatriëringsproces).
Aandachtspunten in het dagverhaal zijn o.a.:
• Medewerker heeft de werkplek in de woonkamer en ‘werkt’ in de aanwezigheid van krijsende koters;
• Medewerker heeft vanuit de thuiswerkplek zicht op de koelkast en voorraadkasten en/of inpandige berging;
• Medewerker loopt na 10.00 uur nog rond in pyjama of kamerjas;
• Medewerker gaat pas na 12.00 uur douchen? ;
• Medewerker is ongeschoren en/of heeft zich niet opgemaakt (bel gelijk 112 als medewerkster nog krulspelden in het haar heeft) ?;
• Medewerker maakt onbesuisd gebruik van de diensten van bezorgdiensten zoals Appie, Picnic, Thuisbezorgd.nl, enz.?????? ;
• Medewerker heeft grote hoeveelheden toiletpapier en keukenrollen aangeschaft ??;
• De normaal gesproken rustige medewerker reageert agressief op collega’s en derden (mogelijk Koters Disruptieve Onbalans Syndroom – KDOS – als gevolg van de aanwezigheid van ontembare koters);
• Medewerker houdt zich te vaak op bij plekken waar voedsel en drank voor handen zijn;
• Medewerker geeft aan dat hij/zij zich moeilijk kan concentreren;
• Medewerker hoort op gezette niet te duiden stemmen die tot consumptie aanzetten; en
• U constateert en/of vermoedt dat er bij medewerker sprake is van voluptueuze groei .

Als er drie of meer van deze symptomen zijn geconstateerd, dan is er sprake van ASTDCCDS_20.

Risico’s bij onvoorbereide terugkeer naar de werkplek
Uit minutieus onderzoek in het Oosten is gebleken dat bij de tot nu toe enige ASTDCCDS_20 patiënt de volgende risico’s als gevolg van decompensatie aan een onvoorbereide en goed begeleide repatriëring verbonden zijn:
• Ernstige symptomen van onthechting zich uitend in o.a. onbeheersbare emotionele huilpartijen;
• Plein- en contactvrees als gevolg van het Corotinaire huisarrest; en
• Obesetiaanse buien (simpel gezegd: schransgedrag).

Behandelmogelijkheden
De opheffing van het Corotinaire huisarrest zal er een Bigi Brasa Dey (BBD oftewel grote knuffeldag) worden georganiseerd om het proces van onthechting tot staan te brengen. De plaatselijk slijterij heeft de inkopen al daarop aangepast. De ? is door de plaatselijke pastor ingezegend, nadat hij een voorraadje voor de ?Mis achterover had gedrukt.
Door de dorpsraad in crisisberaad bijeen is besloten om in samenwerking met de pastorie en drogisterij in Tolkamer a/d Rijn een healingsessie aan te bieden. Betrokkene wordt ontluisd (lees: met wijwater gezegend en voorzien van een bondige zedenpreek) door de pastor waarna bij de plaatselijke drogist, gelegen langs de Rijn, een “Happy live” pakket kan worden aangeschaft. Er dient contant te worden betaald en vanwege de corona wordt er geen wisselgeld teruggegeven. Tenslotte wordt u door de dorps Jungle-Commando ondergedompeld in de Rijn, waarna u in de uiterwaarden op uw “Happy yoga mat” kunt mediteren. Opgelet: de Gallowayrunderen ? in de uiterwaarden hebben de neiging en het volste recht om hun leefgebied te verdedigen. De dorpsraad is niet aansprakelijk voor incidenten in welke vorm dan ook.

 

Uitzendkracht moet tijdens ziekte of arbeidsongeval doorbetaald worden, 7-670 lid 1 is dwingend recht

Posted on: No Comments

Een uitzendkracht die ziek wordt, of bijvoorbeeld een arbeidsongeval krijgt, heeft recht op loondoorbetaling door het uitzendbureau. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag in hoger beroep beslist.

In de zaak die aan het hof was voorgelegd, was de uitzendkracht tijdens zijn werkzaamheden met zijn hand in een machine gekomen. Het uitzendbureau weigerde hem loondoorbetaling en beriep zich op het uitzendbeding in artikel 13 van de NBBU-CAO. Hierin staat onder meer dat de arbeidsovereenkomst van de uitzendkracht met het uitzendbureau automatisch eindigt op het moment dat de uitzendkracht ziek wordt of een arbeidsongeval krijgt en daardoor niet meer kan werken.

Het gerechtshof stelt vast dat in de wet staat dat een arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd tijdens ziekte. Tot 1 juli 2015 bood de wet nog de mogelijkheid om hiervan bij CAO af te wijken. In het uitzendbeding in artikel 13 van de NBBU-CAO is hiervan gebruik gemaakt. Dit uitzendbeding geldt voor uitzendkrachten die minder dan 78 weken voor het uitzendbureau hebben gewerkt. Als gevolg van een wetswijziging per 1 juli 2015 is deze mogelijkheid om bij CAO af te wijken van het opzegverbod tijdens ziekte echter vervallen. Vanaf 1 juli 2015 is het uitzendbeding bij ziekte of arbeidsongeschiktheid dan ook in strijd met de wet.

De rechtbank was in eerste aanleg nog wel uitgegaan van de rechtsgeldigheid van het uitzendbeding bij ziekte.

ECLI:NL:GHDHA:2020:460

Bron: Rechtspraak.nl

Uitzendkracht moet tijdens ziekte of arbeidsongeval doorbetaald worden, 7: 610 lid 1 BW is dwingend recht

Posted on: No Comments

Den Haag, 17 maart 2020

Een uitzendkracht die ziek wordt, of bijvoorbeeld een arbeidsongeval krijgt, heeft recht op loondoorbetaling door het uitzendbureau. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag in hoger beroep beslist.

In de zaak die aan het hof was voorgelegd, was de uitzendkracht tijdens zijn werkzaamheden met zijn hand in een machine gekomen. Het uitzendbureau weigerde hem loondoorbetaling en beriep zich op het uitzendbeding in artikel 13 van de NBBU-CAO. Hierin staat onder meer dat de arbeidsovereenkomst van de uitzendkracht met het uitzendbureau automatisch eindigt op het moment dat de uitzendkracht ziek wordt of een arbeidsongeval krijgt en daardoor niet meer kan werken.

Het gerechtshof stelt vast dat in de wet staat dat een arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd tijdens ziekte. Tot 1 juli 2015 bood de wet nog de mogelijkheid om hiervan bij CAO af te wijken. In het uitzendbeding in artikel 13 van de NBBU-CAO is hiervan gebruik gemaakt. Dit uitzendbeding geldt voor uitzendkrachten die minder dan 78 weken voor het uitzendbureau hebben gewerkt. Als gevolg van een wetswijziging per 1 juli 2015 is deze mogelijkheid om bij CAO af te wijken van het opzegverbod tijdens ziekte echter vervallen. Vanaf 1 juli 2015 is het uitzendbeding bij ziekte of arbeidsongeschiktheid dan ook in strijd met de wet.

De rechtbank was in eerste aanleg nog wel uitgegaan van de rechtsgeldigheid van het uitzendbeding bij ziekte.

Deze uitspraak heeft zondermeer gevolgen voor alle lopende ziekmeldingen waarbij de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 13 van de NBBU-CAO is ontbonden. De werknemers hebben feitelijk geen recht op een Ziektewetuitkering, omdat de loonbetalingsverplichting ex artikel 7:629 lid 1 BW nog van toepassing is.

ECLI:NL:GHDHA:2020:460