SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Archive for december, 2018

Primaire en herbeoordeling WIA niet door een niet-geregistreerde verzekeringsarts

Posted on: No Comments

Het UWV maakt steeds meer gebruik van niet geregistreerde verzekeringsartsen bij WIA-beoordelingen. Opvallend is dat de medische rapportages steeds vaker niet zijn ondertekend door de arts en de verzekeringsarts die als mentor/coach optreedt.

De CRvB oordeelt in ECLI:NL:CRVB:2018:4018 (zie 4.1 t/m 4.3) dat de intrekking van een WIA-uitkering onzorgvuldig is voorbereid wegens onderzoek door een niet-geregistreerde verzekeringsarts. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid niet kan worden aanvaard dat het medisch onderzoek zowel in de primaire fase als in de bezwaarfase wordt verricht door een arts, niet zijnde een geregistreerde verzekeringsarts.

Controleer uw beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

Posted on: No Comments

Met dagtekening 03 december 2018 heeft u de beschikking gedifferentieerde premie Whk ontvangen. Het is van belang om deze te controleren. Daarvoor biedt SGA-Consultancy u de mogelijkheid via Whkschade.nl.

Als er uitkeringsbedragen voor de Ziektewet of de WGA op uw beschikking staan, dan is het verstandig om te laten onderzoeken of deze uitkeringen terecht aan u worden toegerekend. SGA-Consultancy beschikt over de specialisten die dit voor u kunnen doen en mogelijk forse financiele besparingen voor u kunnen realiseren. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

Aandachtspunt: bij een stijging van de jaarlijkse loonsom kan er bij een gelijkblijvende loonsom sprake zijn van een expotentiele groei van het extra af te dragen bedrag aan gedifferentieerde premie. In dergelijke gevallen kan het financieel aantrekkelijk zijn om nieuwe medewerkers gericht over meerdere entiteiten te verdelen.